Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Herb "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Niedziela 27.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Władze

1) Zgromadzenie Wspólników:

 • Prezydent Miasta - Gminy Ełk Tomasz Andrukiewicz          

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, w tym:

 • zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów działalności  

 • rozporządzanie czystym zyskiem

 • wyrażanie zgody na zbycie i lub zastawianie udziałów

 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego

 • wystąpienie do Sądu w sprawie wykluczenia Wspólnika ze Spółki

 • zmiana umowy Spółki

 • uchwalanie regulaminów działalności Zarządu oraz zasad jego wynagra­dzania

 • uchwalanie regulaminu działalności Rady Nadzorczej i ustalanie wynagro­dzeń dla członków Rady Nadzorczej

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

 • tworzenie oddziałów, przedstawicielstw lub zakładów działających na mocy odrębnych przepisów

 • rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedkładanych przez Zarząd

 • rozwiązanie i likwidacja Spółki

 • inne sprawy, za których rozpatrzeniem wypowie się Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego

 

2) Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

 • Członek Rady Nadzorczej - Radziłowicz Marcin

 • Członek Rady Nadzorczej - Szelążek Włodzimierz

 • Członek Rady Nadzorczej - Rachwalski Zbigniew Janusz

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz prawo do zawieszania w czynnościach członka zarządu oraz zawieranie z min umów cywilnoprawnych cywilnoprawnych umów o prace, wyznaczanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki.

 

3) Zarząd:

 • Prezes Zarządu Spółki -  Andrzej Bujnowski

 • Członek Zarządu -  Janusz Roszkowski

 Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy rozporządzenie prawem lub zaciągania zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającym wysokość kapitału zakładowego.

-

Wytworzył:
Kopiczko Piotr
Udostępnił:
Piotr Kopiczko
(2008-06-16 12:34:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Kopiczko
(2018-03-01 08:22:45)
 
 
ilość odwiedzin: 77851

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X