Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny z dnia 30.11.2022r.

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 z dnia 30.11.2022r. - Szczególne obowiązki ordynatora.

Załącznik nr 2 z dnia 30.11.2022r. - Szczegółowe obowiązki lekarza.

Załącznik nr 3 z dnia 30.11.2022r. - Szczególne obowiązki pielęgniarki/położnej oddziałowej.

Załącznik nr 4 z dnia 30.11.2022r. - Szczególne obowiązki lekarza starszego dyżuru.

Załącznik nr 5 z dnia 30.11.2022r. - Szczególne obowiązki lekarza dyżurnego oddziału.

Załącznik nr 6 z dnia 30.11.2022r. - Zadania starszej pielęgniarki/położnej zmiany.

Załącznik nr 7 z dnia 11.01.2023r. - Wykaz Zakładów Leczniczych i Komórek Organizacyjnych Spółki oraz stanowisk samodzielnych.

Załącznik nr 8  z dnia 11.01.2023r. - Wykaz Jednostek i Komórek Organizacyjnych poszczególnych Zakładów Leczniczych podmiotu leczniczego z zakresem udzielania w nich świadczeń zdrowotnych oraz stanowisk samodzielnych

Załącznik nr 9  z dnia 19.12.2022r. - Zasady odwiedzin pacjentów przebywających na leczeniu stacjonarnym w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

Załącznik nr 10  z dnia 30.11.2022r. -  Karta komunikacji z osobą głuchą

Załącznik nr 11  z dnia 30.11.2022r. -  Karta komunikacji z osobą głuchą

Załącznik nr 12  z dnia 30.11.2022r. - Znak graficzny "Pro-Medica"

Załącznik nr 13 z dnia 30.11.2022r. - Wykaz komórek organizacyjnych funkcjonujących w czasie zagrożenia epidemicznego

Aneks Nr 1 z dnia 19.12.2022 r. do Regulaminu Organizacyjnego

Aneks Nr 2 z dnia 11.01.2023 r. do Regulaminu Organizacyjnego

-

Wytworzył:
Piotr Kopiczko
(2016-03-23)
Udostępnił:
Kopiczko Piotr
(2016-03-23 12:13:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kopiczko Piotr
(2023-01-25 07:24:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki