Status prawny, przedmiot działania, kapitał spółki

Status prawny

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. została utworzona na podstawie Uchwały Nr XX/125/2000 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 12 lipca 2000 r. i jest spółką o charakterze użyteczności publicznej. Właścicielem Spółki jest w 100% Miasto Gmina Ełk, która posiada 20.599 udziałów o łącznej wysokości 20 599 000,00zł

Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000026179 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy.

 

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności z umowy spółki:

  • zapewnienie usług medyczno – profilaktycznych

  • świadczenia usług szkoleniowych

  • świadczenia usług zdrowotnych, profilaktyki i promocji zdrowia

  • prowadzenia obsługi nieruchomości

  • prowadzenia innej działalności

  • zapewnienie usług medyczno – profilaktycznych

  • świadczenia usług szkoleniowych

  • świadczenia usług zdrowotnych, profilaktyki i promocji zdrowia

  • prowadzenia obsługi nieruchomości

  • prowadzenia innej działalności

 

Kapitał Spółki

Właścicielem Spółki jest w 100% Miasto Gmina Ełk, które posiada 20.599 udziałów o łącznej wysokości 20 599 000,00 PLN (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

-

Wytworzył:
Kopiczko Piotr
Udostępnił:
Piotr Kopiczko
(2008-06-16 12:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Kopiczko
(2020-05-21 08:34:35)