Regulamin Organizacyjny z dnia 27.07.2020r.- tekst jednolity

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Szczególne obowiązki ordynatora.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Szczegółowe obowiązki lekarza.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Szczególne obowiązki pielęgniarki/położnej oddziałowej.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Szczególne obowiązki lekarza starszego dyżuru.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Szczególne obowiązki lekarza dyżurnego oddziału.

Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Zadania starszej pielęgniarki/położnej zmiany.

Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Schemat organizacyjny podległości służbowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych spółki oraz stanowisk samodzielnych.

Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego z zakresem udzielania w nich świadczeń zdrowotnych oraz stanowisk samodzielnych.

Załącznik nr 10 do Regulaminu Organizacyjnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. z dnia 27.07.2020r. - Zasady odwiedzin pacjentów przebywających na leczeniu stacjonarnym w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

              

-

 

 

 

 

Wytworzył:
Piotr Kopiczko
(2016-03-23)
Udostępnił:
Piotr Kopiczko
(2016-03-23 12:13:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Kopiczko
(2020-09-02 09:50:42)